Consumer Transaction Fee

Transaction Fee

Customer Price List
Transaction Transaction Amount Transaction Fee Debit Card Fee VAT Min (N) Max (N) (N) Local Cards (N) (N)     Fund account via card or Ba...
Thu, 15 Aug, 2019 at 1:25 PM